Войници

— Редник, защо не си обръснат!?

— Сигурно е заради навалицата, господин старшина.

— Какво общо има навалицата???

— Сутринта бяхме 20 души пред огледалото, сигурно съм обръснал някой друг…