Войници

— Редник, защо не си обръснат!?

— Сигурно е заради навалицата, господин старшина.

— Какво общо има навалицата???

— Сутринта бяхме 20 души пред огледалото, сигурно съм обръснал някой друг…

В казармата в час по балистика лейтенанта чертае разни траектории, пише сложни формули, и накрая заключава: cos(а) = 1.67. Един от войниците се обажда:

— Ама, г-н лейтенант. Косинуса не може да бъде по-голям от единица!?!?

Лейтенанта сърдито:

— Абе, какво знаете вие, бе, пикльовци. По време на войната и до 3.5 е стигал…