Компютри

Има 10 вида хора. Едните разбират двоичната аритметика, а другите не я разбират.