Политически

Кораб на редовен рейс минава покрай необитаем остров. Забелязват на острова някакъв човек, размахва ръце, подскача, опитва се да им привлече вниманието. Корабокрушенец облечен в дрипи, с дълга брада, личи си, че отдавна е на острова.

Кораба спира, спуска се лодка, приближават брега. От лодката слиза боцмана, носи куп вестници на корабокрушенеца:

— Капитана заръча да ви предам тези вестници да ги прочетете, и да решите дали искате да ви спасяваме…

Срещат се двама политици. Единият пита:

— И? Какво каза в последната си реч?

— Нищо.

— Това е ясно, ама как го формулира?