Правосъдие

Охранителя в окръжния съд забелязва подозрителен човек да седи пред вратата на съда. Отива да провери:

— Вие какво чакате тук?

— Аз съм свидетел.

— Аха. По кое дело?

— Ами, все ще се намери някое…