Религиозни

Когато човек говори на Бог — това е вяра.

Но когато Бог отговори на човека — това е шизофрения.

— Отче, грях ли е, ако спим с други жени?

— Не е грях, чадо, но проблема е, че вие не спите…