Семейство, мъже, жени

— Защо постоянно наричаш жена си "съкровище"?

— Защото хората постоянно ме питат откъде съм я изкопал…

— Защо се разведохте със съпруга си?

— Поради религиозни различия…

— В смисъл?

— Не искаше да признае, че съм богиня!

Жената, излизайки от банята:

— Скъпи, свалила съм два килограма!

Мъжа, скептично, без да отделя поглед от телевизора:

— Да се беше претеглила след като се гримираш…