Щастието

— От данните по делото се вижда, че вие освен пари сте откраднали и ценни вещи. Какво ще кажете?

— Щастието не е само в парите.