Свето требе да се върти около нас, а не ние около свето!

Представител на панчаревската общественост казва: „Свето требе да се върти около нас, а не ние около свето!“ Подкрепил това свое изказване и с примери: „Свето открай време се върти около Шопско. От това нещо се получава световъртене. И така — световъртене, световъртене, та се е получило известното шопско село Световрачене.“