Дълбоки промени

Чета книга под сенчестата круша и току иззад гърба ми неусетно надниква нане Вуте.

— Па ли четеш?

— Чета разкази на Елин Пелин. Познаваш ли този писател?

— Па знам го, как да не го знам. И он е шоп, наш си е! — гордо се пъчи нане.

— Голям писател! — възхищавам се аз.

— Е, па голем! При шопите или че е голем, или никаков. А он е от най-големите.