Един и същ

Стоян Гунин от Искрец бил извикан за някаква справка в общината. Кметът разтворил един тефтер и го попитал:

— Име?

— Стоян Гунин!

— Презиме?

— И през зиме, и през лете, господин кмете, се съм си Стоян Гунин…