Лулата

Пийнал си Боне Йондин в кръчмата и се похвалил пред веселата компания:

— Я дома съм като цар! Ни жена, ни дете, ни коте смее да ми рече нещо!

По едно време спрял на половин дума. Мушнал се под масата и се за вайкал:

— Ей, лулата ми падна некаде тука…

Поучудили се хората и се огледали. Отвън, до джамлъка, стояла жена му и се взирала дали Боне не е в кръчмата. Като си отишла, му рекли:

— Айде, излизай! Твоята лула си отиде дома. Не е под масата!