Ако можеше да върви

МАТО: — Върви ли ти часовника, дедо?

ДЯДО СЛАВЕ: — Е, па да не мислиш, че бих го носил, ако можеше да върви?…