Подновил се

Геле вика на жена си:

— Кога комшията си построи нова къща, тизе ме накара и ние да построимо… Кога комшията си купи шарен телевизор, тизе ме накара и ние да си купимо… Кога комшията си зема нова кола, тизе ме накара и ние да си земемо… Кажи сега що да правимо, оти он пак се е подновил?…

— Сас що се е подновил бре, Геле? — пита го она.

— Зел си е нова жена.