Иванчо върви по коридора на училището, и си мърмори:

— Каква е логиката!? Какъв е смисъла!? Каква е логиката!? Какъв е смисъла!?…

Среща го директора:

— Иванчо, защо не си в час?

— Господине, няма логика! Пръднах в час, и ме изгониха, а всички други останаха вътре!?