След тежко сражение с белите, Петка тича при Чапаев:

— Василий Иванич, врага плени Анка-картечарката! Ще ходим ли да я спасяваме?

— Не, Петка, тя е нашето бактериологично оръжие!