— Щирлиц, защо носите червени боксерки?

Щирлиц трескаво мисли:

"За това знаят само радистката и щаба. Радистката не ме е предала, значи е някой от щаба…"

— Щирлиц, не ме гледай тъпо, а си закопчай ципа!