Учителката почуква нервно с показалката по катедрата, и се кара:

— Чувам гласове!

Иванчо се обажда от задните чинове:

— И баба е така, ама тя си пие хапчетата…