— Мамо, мамо, сигурна ли си, че така ще се науча да плувам!?

— Млъкни, и влизай в чувала!