Вуте откраднал от предприятието в което работи, и го хванали. Жена му се тръшка и нарежда:

— Вутеее, как можа, бе, така да се орезилиме. Сега ше те съдат, и ше лежиш у затворо…

— Я трай, ма! Я колко мом да лежим — они не моат ме осъдат на толкова.