Великден, върви другарят Сталин към кабинета си, пуши лула. Насреща му бюрократ подмазвач:

— Другарю Сталин, Христос воскресе!

— Благодаря, вече ми докладваха.