Върви си Кума Лиса по горската пътечка. Изведнъж от най-гъстия храсталак се чува:

— Ко-ко-ко-о, куткудяк…

— Пипнах ли те! — извикала лисицата и скочила в храстите. Храстите се поразмърдали и после всичко утихнало. След известно време излиза от храсталака Кумчо Вълчо, закопчава си "дюкяна" на панталоните и си мърмори:

— Брей! То било хубаво да знаеш чужди езици…