Правилник на труженика

1. Това, което правиш, винаги е по-маловажно от това, което още не си направил.

2. Проблемите на фирмата, са и твои проблеми. Твоите проблеми са си твои проблеми.

3. Всичко, което се прави, което е направено или което ще се прави, има една единствена цел - да ти е гадно.

4. Относно работното време единствено верен е часовника на шефа.

5. Заплащането е обратно пропорционално на вложения труд.

6. В спорни ситуации липсата на собствено мнение е правилното мнение.