Един селянин по странно стечение на обстоятелствата една вечер попаднал на светско събиране. След като се прибрал на село, разказва на приятелите си:

— Значи имаше всичко. И първо, и второ, и десерт, ама то едни манджи, то едно чудо, пръстите да си оближеш. Ама след десерта всички почнаха да си вземат от едни клечки. Та и аз да не остана по-назад, взех си. Ама изобщо не бяха вкусни. Изядох само три, ама другите по колко изядоха не можах да видя, че си закриваха с ръка…