— Докторе, имам проблем! Много забравям!

— От кога имате този проблем?

— Какъв проблем?