Млада учителка се явява в час със силен махмурлук. Едва говорейки, пита учениците:

— Деца, какъв урок имаме с вас?

— Математика, госпожо!

— Добре, тогава диктувам задача:

"Две млади, интелигентни жени, изпили по една бутилка водка. Пита се в задачата, за какъв хикс им е трябвало след това да пият и червено вино?"