Едно габровче отишло с баща си на гости у леля си. Като пристигнали, тя му казала:

— Дай си, моето момче, шепите да ти сложи леля малко орехи.

— А-а-а, дай ги на тате.

— Защо, ти не обичаш ли орехи?

— Обичам. Но на тате шепите са по-големи.