— Защо постоянно наричаш жена си "съкровище"?

— Защото хората постоянно ме питат откъде съм я изкопал…