— Иванчо, защо си ударил дядо си с тухла по главата?

— Ама аз няма повече.

— Е, то повече не му и трябва…