— Защо се разведохте със съпруга си?

— Поради религиозни различия…

— В смисъл?

— Не искаше да признае, че съм богиня!