— Ало, енергото ли е?

— Не, ВиК.

— Нищо, и на вас да ви еб* майката.