Срещат се двама политици. Единият пита:

— И? Какво каза в последната си реч?

— Нищо.

— Това е ясно, ама как го формулира?