Двама аборигени се срещат. Единият е целия в бинтове и с два бумеранга на кръста. Другият пита:

— Защо си с два бумеранга?

— Единият е нов, а другият — старият.

— Че хвърли стария — за какво ти е?

— Да бе, я ти го хвърли…