— Защо плачеш?

— Казаха ми, че съм била дебела…

— Ма стига глупости, не им вярвай, вземи два стола и ела седни до нас!