На мутра му се раждат близнаци. Питат го:

— Близнаците еднояйчни ли са, или разнояйчни?

— Едното е разнояйчно, а другото е момиче…