Един султан бил на екскурзия в Западна Европа. Като се върнал, повикал при себе си своя везир и му казал ядосано:

— Везире, защо ми водиш само тъпи жени, а не ми водиш момичета — висшистки. Виж какво става на запад — жените се еманципират, учат висше образование, стават самостоятелни. Да ми докараш висшистки!

След няколко дни везирът отишъл при султана:

— Султане, докарахме висшистки от цял свят. Има и доцентки, даже и една Нобелова лауреатка, коя да доведем най-напред?

Султанът се замислил за кратко и казал:

— Я доведи тая с най-големия задник!…