Фермер си купил кобила от града, но наскоро след това се оплакал:

— Сбърках с тази градска кобила! Пред всяка локва спира да се оглежда!