Впрегнал един селянин породист кон да оре. Съседът му казва:

— Защо с този породист кон, ще ти дам трактор.

— Не, искам да му покажа, че животът не е само секс…