Фараон диктува на подчинения си послание за поколенията:

— Това послание е за нашите поколения, за да знаят каква е била мъжествеността на нашите…

— Шефе, „мъжественост“ с колко пишки се пишеше — с две или с три?