Чапай и Петка отиват на риболов. Чапай сяда да лови риба, а Петка отива до колата да вземе червеите. Чапай хваща златната рибка и тя му казва:

— Ако ме пуснеш, ще ти изпълня три желания.

Чапай се съгласил и я пуснал. Започнал да си пожелава:

— Искам да имам „Мерцедес“, искам да имам 5 милиона в брой!

Златната рибка му изпълнила желанията и той казал:

— Третото си желание оставям на Петка — нека се сбъдне първото нещо, което си пожелае.

В същия момент Петка се провикнал:

— Чапай, 300 дяволи да те ебат!!Тука няма никакви червеи!!