По време на секс.

Жената:

— По-дълбоко, по-дълбоко!

Мъжът:

— Не мога по-дълбоко, ако искаш мога по-бързо.