— Петърчо, излизай от водата!

— Защо, мамо, студено ли ми е?

— Не, гладен си.