— Тате-е-е-е, какво значи да си мъж?

— Ами… това е силен човек, който те обича, пази и се грижи за своето семейство.

— Страхотно! Искам да стана мъж като мама!