Вече поотраснал юноша се прибира вечерта вкъщи с току-що поставена обица на ухото. Баща му въздъхнал тежко и казал:

— Сине, сине, обици носят пиратите и гейовете. Сега ще отворя вратата на къщата и дано отвън да има кораб…