Момченце пита баща си:

— Тате, ако те нападне тигър, какво ще правиш?

— Ще го разкъсам на части, мамка му…

— А ако те нападне лъв?

— Ще го прогоня с ритници, мамка му…

— А ако те нападнат едновременно и лъв, и тигър?

— Ще ги пребия, мамка им…

Момченцето замислено:

— И какво излиза, че само от мама те е шубе…