В зоологическата градина пред клетката на маймуните.

— Тате, това мъж ли е?

— Не, това е самец. Мъжът трябва да има пари…