Една жена има любовник, който я посещава у тях, когато мъжът й е на работа. Един ден 9-годишният й син се скрива в гардероба по време на нейните лудории. Неочаквано мъжът й се връща от работа и тя скрива любовника в гардероба.

Детето: „Тук е тъмно“.

Любовникът: „Да, така е“.

Детето: „Имам бейзболна бухалка“.

Любовникът: „Много хубаво“.

Детето: „Ще я купиш ли?“.

Любовникът: „Не, благодаря“.

Детето: „Отвън е баща ми“.

Любовникът: „Добре, колко искаш?“.

Детето: „250$“.

Скоро това се повтаря и детето и любовникът отново са заедно в гардероба.

Детето: „Тук е тъмно“.

Любовникът: „Да, така е“.

Детето: „Имам ръкавица за бейзбол“.

Любовникът си спомня миналия път и пита: „Колко искаш?“.

Детето: „750$“.

Любовникът: „Става“.

След няколко дни бащата казва на детето: „Вземай бухалката и ръкавицата, излизаме да поиграем“.

Детето казва: „Не мога, продадох ги“.

Бащата пита: „За колко ги продаде?“.

Детето казва: „За 1000$“.

Бащата казва: „Ужасно е да продаваш толкова скъпо на своите приятели. Това е в пъти повече, отколкото струват тези неща. Сега ще те заведа в църквата и ще се изповядаш“.

Отиват на църква, бащата води детето в изповедалнята и затваря вратата.

Детето казва: „Тук е тъмно“.

Свещеникът: „А-а, не започвай отново!“.