По време на вечеря:

— Защо се подсмихваш сине?

— Казаха ми в училище един смешен виц.

— Кажи го де.

— Не мога, малък съм още…