В начално училище идва инспектор и сяда до Иванчо. Младата учителка пише изречение на дъската и пита:

— Кажете, деца, кой е подлогът в изречението?

Накрая на изречението изпуска тебешира, вдига го и пита:

— Кой ще отговори?

Иванчо вдига енергично ръка.

— Кажи, Иванчо.

— Страхотен задник!

— Марш навън! След часовете при директора!

Иванчо си прибира нещата и казва сърдито на инспектора:

— Чичко, а ти като не знаеш отговора — по-добре не подсказвай…