Урок по химия. Учителката:

— Евгения, какъв е цветът на твоя разтвор?

— Червен.

— Правилно. Седни, отличен 6.

— Маргарита, а при теб?

— Оранжев.

— Не е точно така. Много добър 5, седни.

— Иванчо, цветът на твоя разтвор?

— Черен.

— Двойка. Кла-а-ас! Залегни!!!!