За да не изкара поредната двойка Иванчо помолил баща си да му напише домашното. Събрала ги учителката и на другия ден ги връща:

— Иванчо, имаш двойка! И да доведеш утре дядо ти, да му разкажа какви глупости е написал синът му…